Kurs pierwszej pomocy dla noworodka Warszawa

Kurs pierwszej pomocy dla noworodka w MedBest Warszawa ma za zadanie przekazać niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób postępować z noworodkami, które są poszkodowane i potrzebują natychmiastowej pomocy. Niestety, często zdarza się, że samo wezwanie i oczekiwanie na karetkę może być niewystarczające, dlatego warto posiąść niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, by móc odpowiednio zareagować, przyczyniając się tym samym do uratowania czyjegoś życia. To niezbędna i podstawowa wiedza, którą powinna posiąść każda osoba.
Kurs pierwszej pomocy dla noworodka w Warszawie uczy przede wszystkim właściwego postępowania z najmłodszymi, którzy w wyniku wypadku stracili przytomność i nie ma z nimi kontaktu. Trudno jest osobie niewykwalifikowanej podjąć odpowiednie czynności, ponieważ nie wszystkie urazy mogą być od razu widoczne. Co więcej, kursy te określają, w jaki sposób postępować z noworodkami, których stan wymaga błyskawicznego podjęcia działań związanych z niezbędną pomocą przedmedyczną.
Kurs pierwszej pomocy dla noworodka Warszawa
praktyczne zajęcia na kursie pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla noworodka w MedBest Warszawa

Choć wielu osobom wydaje się, że wiedza wyniesiona z kursu pierwszej pomocy dla noworodków w Warszawie jest nieprzydatna, to rzeczywistość pokazuje, że nigdy nie możemy być całkowicie pewni, czy nie będziemy świadkiem wypadku, podczas którego wyniesiona wiedza może uratować komuś życie. Co więcej, udzielenie pomocy na miejscu wypadku jest obowiązkiem każdej osoby, dlatego też warto posiąść niezbędną wiedzę, by pomoc ta była skuteczna i nie przyczyniła się do pogorszenia stanu rannego noworodka.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie pierwszej pomocy dla noworodka w Warszawie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Każdy kurs przeprowadzany jest w przystępny sposób przez wykwalifikowane oraz posiadające niezbędną wiedzę osoby. Zapewniamy satysfakcję oraz atrakcyjne ceny, a w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej z użyciem fantomu niemowlęcia.

W części teoretycznej mówimy o:

 • aspektach moralnych i prawnych udzielania pomocy
 • elementach anatomii człowieka przydatnych podczas udzielania pomocy
 • roli świadków zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • bezpieczeństwie własnym, dziecka i otoczenia w trakcie udzielania pomocy
 • schemacie podstawowych czynności ratunkowych (PBLS)
 • sprawdzeniu przytomności i oddechu
 • bezprzyrządowym udrażnianiu dróg oddechowych
 • sprawnej rozmowie z dyspozytorem pogotowia
 • resuscytacji krążeniowo-oddechową osoby dorosłej i dziecka
 • najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia dziecka, ich rozpoznaniu i
 • zasadach udzielania pierwszej pomocy:
 • nagłe zatrzymanie krążenia,
 • ciało obce w drogach oddechowych,
 • zasłabnięcie,
 • zranienie i opatrywanie ran powierzchownych,oparzenie,bezdechu
 • drgawkach,
 • ukąszeniu,
 • użądleniu,
 • wychłodzeniu i przegrzaniu,
 • gorączce.

Omówione zostają także: bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, przyczyny zadławień u dzieci, podstawowe elementy profilaktyki zadławień, wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego, zawartość apteczki pierwszej pomocy, prawdy i mity dotyczące zespołu nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS), współspanie, a SIDS.

W części praktycznej każdy z uczestników zajęć obserwuje działania instruktora w zakresie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia dziecka, a także ćwiczy samodzielnie udzielanie pierwszej pomocy. Ćwiczenia praktyczne w pozorowanych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka ugruntowują zdobytą przez uczestników zajęć wiedzę.

Cena:
400 zł za 1 zajęcia trwające około 2 godzin (za każdą dodatkową osobę poza rodzicami + 150 PLN)
Zajęcia prowadzi: dr n. o zdr. Mariola Błachnio – położna, wykładowca uniwersytecki, Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej IFACC (Newark, U.S.)

Umów wizytę w swoim domu!

Zadzwoń

Linia telefoniczna jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 08.00 – 22.00.